Kurs termowizji i termografi. Profesjonaliści dzielą się swoją wiedzą i umiejętonościami...
Zdjęcie termowizyjne. Zdjęcie budynku jednorodzinnego wykonane w podczerwieni.

Termowizja. Kursy termografii w Warszawie.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do obsługi kamer termowizyjnych, prawidłowej interpretacji i opisu zdjęć termowizyjnych.

Termografia to diagnostyka stsowana w różnych dziedzinach np. budownictwo, medycyna, energetyka itp. Na podstawie termogramów wykonanych w podczerwieni możemy określać izolacyjność cieplną budynków i mieszkań. Pozwala to właściwie ocenić jakość robót budowlanych,remontowych czy termomodernizacyjnych. Co bardzo ważne, można dzięki tej metodzie z dużą dokładnością określić właściwą lokalizację miejsc ucieczki ciepła,a także np. wycieki w instalacjach wod-kan, co i cw.

Właściwie zinterpretowany termogram daje możliwość inwestorowi lub użytkownikowi danego obiektu egzekwowanie dobrej jakości wykonania robót.

Termogram jest również niepodważalnym dowodem w sprawach sądowych pomiędzy inwestorem – użytkownikiem obiektu, a niesolidnym wykonawcą.

Przedsiębiorcy prowadzący prace budowlane mogą dzięki termowizji kontrolować na bieżąco jakość pracy swoich pracowników unikając kosztownych robót poprawkowych.

Osoby nabywające nieruchomości (szczególnie od deweloperów), w świetle Ustawy o certyfikacji energetycznej budynków, mogą dzięki ekspertyzie sprawdzić czy certyfikat, który deweloper ma obowiązek przedstawić nabywcy odpowiada rzeczywistości, jako że jakość wystawianych obecnie świadectw energetycznych jest często wątpliwa, a energooszczędność bywa zbliżona do budownictwa z czasów Gierka.


czas trwania: 20 godzin lekcyjnych
godziny zajęć: 2 dni powszednie lub weekendowe
Cena: 990 zł
Nr konta bankowego: 85 1140 2017 0000 4502 1063 2307
Pytania prosimy składać: Tel.: 22 625 49 72
Kartą zgłoszeniową / formularzem ↲
Fax: 22 250 1140
e-mailem: biuro@kovex.pl
GG: 999945
zajęcia odbywają się: ul. Nowogrodzka 23
00-511 Warszawa ↲

Przy pomocy kamer termowizyjnych w prawidłowy sposób można rozpoznać stan techniczny badanej przegrody, jej izolacyjność cieplną. Kamery są coraz powszechniejszym narzędziem służącym do zlokalizowania miejsc występowania nieprawidłowości.

Jakie są zalety pomiarów termowizyjnych ?

 1. dokładny pomiar temperatury na dużym obiekcie
 2. lokalizacja źle ocieplonych przegród
 3. duży zakres pomiarowy
 4. obniżenie strat ciepła
 5. efektywniejsze użytkowanie energii

Pomiary termowizyjne wykonuje się najczęściej w budynkach, w których ma być przeprowadzony audyt termomodernizacyjny lub certyfikat energetyczny. Poprzez pomiary termowizyjne można również sprawdzić jakość wykonania nowych budynków (np. przez Inwestora)

Osoby pragnące zdobyć umiejętności profesjonalnego tworzenia i opisu zdjęć termograficznych zachęcamy do zarezerwowania miejsca na wyżej opisanym szkoleniu:

Imie i nazwisko*:

Firma:

Telefon*:

Email*:


Treść wiadomości:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez administratora danych SME TRAINING KARWATKA SPÓŁKA JAWNA (SME TRAINING) z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 23.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od SME TRAINING informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144/2002 poz. 1204 z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest SME TRAINING KARWATKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 23. Jest mi wiadome, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo wglądu moich danych oraz ich poprawiania, zgoda może być odwołana w każdym czasie.
* pole wymagane


Program kursu ↲ i zasób umiejętności przekazanych na kursie został wybrany tak, by kursanci stali się wpełni samodzilnymi twórcami dokumetnacji termograficznej na potrzeby orzecznictwa sądowego, doradztwa termomoderizacyjnego.

Gwarantujemy, że szkolenie usatysfakcjonuje najbardziej wymagających odbiorców. Kursanci, którzy odbyli to szkolenie, mogą wystawić mu opinię↲.

Program kursu termowizji / termografii:

 • 1.PODSTAWY TEORETYCZNE - 4 godz
 • o - Ciepło, wymiana ciepła.
 • o - Podczerwień jako zakres promieniowania elektromagnetycznego, prawa promieniowania.
 • o - Własności promienne ciał.
 • 2. APARATURA TERMOGRAFICZNA - 4 godz.
 • o - Własności metrologiczne. Rozdzielczość temperaturowa i przestrzenna.
 • o - Rys historyczny.
 • o - Budowa. Detektory, obiektywy.
 • 3. BADANIA TERMOGRAFICZNE - 8 godz.
 • o - Procesy stacjonarne i dynamiczne.
 • o - Termografia pasywna i aktywna.
 • o - Defektoskopia.
 • o - Termografia wśród badań nieniszczących
 • o - Wykonywanie badań, metodyka pomiaru.
 • o - Ograniczenia, źródła błędów.
 • 4. OPRACOWANIE WYNIKÓW - 4 godz.
 • o - Wykonanie sprawozdania zgodnie z systemem zarządzania jakością
 • o - Możliwości oprogramowania.
 • 5. ĆWICZENIA Z APARATURĄ - 4 godz.
 • o - Wyznaczanie współczynnika emisyjności
 • o - Wyznaczanie rozdzielczości przestrzennej
 • o - Pomiar temperatury.
 • 6. ĆWICZENIA TERENOWE – BADANIE BUDYNKU - 8 godz.
 • o - Uwarunkowania badań od zewnątrz.
 • o - Uwarunkowania badań od wewnątrz.
 • o - Wykonanie badań na obiekcie rzeczywistym (w grupach 2 osobowych, po zaistnieniu warunków do ich przeprowadzenia.
 • 7. SPRAWDZENIE OPANOWANIA MATERIAŁU – 8 godz
 • o - Test
 • o - Samodzielne wykonanie sprawozdania z badań.

Szkolenie trwa 40 godzin (wykłady i ćwiczenia)

Brak dostępu do serwera...