Adobe Illustrator: kursy zaawansowanego tworzenia grafiki wektorowej.
Illustrator kurs.

Adobe ® Illustrator
Grafika wektorowa - kurs technik zaawansowanych

Kurs kierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności pracy w Adobe Illustrator w stopniu umożliwiającym jego profesjonalne, zarobkowe wykorzystanie głównie w aspekcie tworzenia i edycji grafiki wektorowej.

termin szkolenia w tygodniu
 • Termin szkolenia weekendowego
  • w celu ustalenia terminu proszę o kontakt

czas trwania: 20 godzin lekcyjnych
godziny zajęć: 4 dni powszednie: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30, 17:00 - 21:00
lub 2 weekendy: 9:00 - 13:00
cena kursu: 1250 zł
Nr konta bankowego: 85 1140 2017 0000 4502 1063 2307
Pytania prosimy składać: Tel.: 22 625 49 72
Kartą zgłoszeniową / formularzem ↲
Fax: 22 250 1140
e-mailem: biuro@kovex.pl
GG: 999945
zajęcia odbywają się: ul. Nowogrodzka 23
00-511 Warszawa ↲

Osoby pragnące zdobyć umiejętności najsprawniejszego tworzenia lub edycji rysunków i zdjęć, zachęcamy do zgłoszenia chęci udziału w kursie telofonicznie lub za pomocą formularza:

Imie i nazwisko*:

Firma:

Telefon*:

Email*:


Treść wiadomości:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez administratora danych SME TRAINING KARWATKA SPÓŁKA JAWNA (SME TRAINING) z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 23.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od SME TRAINING informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144/2002 poz. 1204 z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest SME TRAINING KARWATKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 23. Jest mi wiadome, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo wglądu moich danych oraz ich poprawiania, zgoda może być odwołana w każdym czasie.
* pole wymagane


Program kursu ↲ i zasób umiejętności przekazanych na kursie umiejętności został wybrany tak, by kursanci mogli każdy projekt.

Gwarantujemy, że szkolenie usatysfakcjonuje najbardziej wymagających odbiorców. Kursanci, którzy odbyli to szkolenie, mogą wystawić mu opinie ↲.

 • 1. Zapoznanie z interfejsem programu Illustrator
 • nowy dokument
 • multiartbord
 • 2. Kolor w Illustratorze
 • paleta próbki
 • kolory dodatkowe
 • zarządzanie kolorami
 • 3. Rysowanie ścieżek i kształtów
 • narzędzia do tworzenia kształtów
 • opis narzędzi do edycji ścieżek
 • linie i paleta obrys
 • podstawowa edycja
 • tworzenie obiektów za pomocą danych numerycznych
 • 4. Praca z obiektami
 • korzystanie z miarek
 • dane numeryczne i działania matematyczne
 • linie pomocnicze i siatki
 • tworzenie linii pomocniczych z obiektów
 • usytuowanie obiektów względem osi x i y
 • punkt zerowy
 • grupowanie i izolacje grup
 • 5. Transformacje i odkształcanie obiektów
 • modyfikacja kształtów za pomocą efektów
 • siatki perspektywy
 • opis narzędzi do transformacji
 • paleta Pathfinder i Align
 • paleta Appearance
 • blendowanie
 • siatki wypaczeń
 • live paint
 • width tool
 • shape bilder
 • 6. Korzystanie z warstw
 • paleta warstw
 • tworzenie warstw szablonowych
 • maski odcinania
 • ścieżki złożone
 • 7. Pędzle i symbole
 • narzędzia pędzla i bristle brush
 • draw behind, inside
 • ustawienie palety pędzle
 • definiowanie pędzli i symboli
 • 8. Gradienty i przezroczystości
 • definiowanie gradientu
 • siatka gradientu
 • paleta przezroczystości
 • efekty
 • 9. Praca z obrazkami bitmapowymi
 • korzystanie z obrazków bitmapowych
 • maski przycinające
 • automatyczne trasowanie
 • paleta linkowania i współpraca z innymi programami
 • 10. Typografia
 • atrybuty tekstu (palety typografia i akapit)
 • transformacja tekstu
 • pisanie po ścieżce i w obiekcie
 • glify
 • sprawdzanie pisowni
 • podział na łamy i wątki tekstowe
 • tworzenie wykresów
 • 11. Zapisywanie kompozycji do druku
 • przygotowanie wykrojników i wybiórczego lakieru
 • próby kolorów
 • zapisywanie plików do edycji
 • zapisywanie plików w formacie PDF
 • zapisywanie do postscriptu
 • separacja, a kompozyt
 • 12. Przygotowanie projektów na potrzeby prezentacji w internecie
 • 13. Automatyzacja pracy
 • paleta zadania
 • polecenia wsadowe
Brak dostępu do serwera...