Adobe Flash: kursy od podstaw tworzenia interaktywnych animacji.
Flash kurs.

Adobe ® Flash
- kurs od podstaw

Kurs kierowany jest do osób zainteresowanych poznaniem Adobe Flash oraz języka ActionScript, na potrzeby tworzenia aplikacji webowych i eksportowania animacji do formatów audio-wideo.

Termin szkolenia w tygodniu
 • w celu ustalenia terminu proszę o kontakt

czas trwania: 25 godzin lekcyjnych
godziny zajęć: 5 dni powszednie: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30, 17:00 - 21:00
lub 2 weekendy: 9:00 - 14:00
cena kursu: 1250 zł
Nr konta bankowego: 85 1140 2017 0000 4502 1063 2307
Pytania prosimy składać: Tel.: 22 625 49 72
Kartą zgłoszeniową / formularzem ↲
Fax: 22 250 1140
e-mailem: biuro@kovex.pl
GG: 999945
zajęcia odbywają się: ul. Nowogrodzka 23
00-511 Warszawa ↲

Osoby pragnące zdobyć umiejętności możliwie najsprawniejszego poznania technologii Flash, zachęcamy do zgłoszenia chęci udziału w kursie telofonicznie lub za pomocą formularza:

Imie i nazwisko*:

Firma:

Telefon*:

Email*:


Treść wiadomości:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez administratora danych SME TRAINING KARWATKA SPÓŁKA JAWNA (SME TRAINING) z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 23.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od SME TRAINING informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144/2002 poz. 1204 z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest SME TRAINING KARWATKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 23. Jest mi wiadome, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo wglądu moich danych oraz ich poprawiania, zgoda może być odwołana w każdym czasie.
* pole wymagane


Program kursu ↲ i zasób umiejętności przekazanych na kursie umiejętności został wybrany tak, by kursanci mogli samodzielnie wykonywać ciekawe projekty.

Gwarantujemy, że szkolenie usatysfakcjonuje najbardziej wymagających odbiorców. Kursanci, którzy odbyli to szkolenie, mogą wystawić mu opinie ↲.

 • 1. Podstawowe informacje o Adobe Flash
 • przestrzeń robocza
 • edycja obszaru pracy
 • sceny
 • palety i menu kontekstowe
 • okna dodatkowe
 • 2. Narzędzia Flasha
 • paleta z narzędziami
 • użycie skrótów klawiaturowych
 • tworzenie własnych skrótów klawiaturowych
 • 3. Tworzenie grafiki
 • obiekty graficzne (prostokąty, elipsy, koła, ołówek, pióro, pędzel, kałamarz, wiadro z farbą, gum-ka)
 • rysowanie linii
 • tworzenie i modyfikacja gradientów
 • wypełnianie kolorem, paleta próbek
 • usuwanie fragmentów rysunku
 • typy obiektów
 • 4. Praca z tekstem
 • tekst statyczny
 • transformacja tekstu
 • edycja tekstu
 • wstawianie i formatowanie tekstu
 • zamiana tekstu na obiekt
 • 5. Symbole
 • organizacja biblioteki
 • edycja symboli
 • konwertowanie grafiki na symbole
 • edycja wystąpień
 • 6. Przyciski
 • definiowanie stanów przycisków
 • definiowanie ruch wewnątrz przycisków
 • 7. Warstwy
 • funkcje dotyczące warstw
 • tworzenie i usuwanie warstw
 • organizowanie warstw
 • wykorzystywanie warstw w praktyce
 • przenoszenie obiektów między warstwami
 • rozmieszczenie elementów graficznych w warstwach
 • praca z warstwami maskującymi i prowadzącymi
 • 8. Animowanie
 • pojęcie linia czasu
 • tworzenie klatek kluczowych
 • typy klatek i ich zastosowanie
 • animacja poklatkowa oraz metody podglądu animacji
 • usuwanie klatek
 • zaznaczanie klatek
 • rodzaje animacji automatycznych (motion, clasic, shape, bone)
 • edycja i podgląd wielu klatek
 • kopiowanie i wklejanie ruchu
 • 9. Animacja oparta na uzupełnianiu klatek
 • obracanie grafik
 • animowanie kolorów i zmian wielkości
 • obracanie obiektów i zmiana kształtu
 • ruch po ścieżce
 • edytor ruchu
 • wykorzystanie masek
 • 10. Animacja oparta na uzupełnianiu kształtu
 • morfing nieskomplikowanych linii i wypełnień
 • uzupełnienie kształtu wielu elementów
 • 11. Grafika rastrowa
 • importowanie
 • malowanie bitmapą, tryby pędzla
 • funkcjonalność uchwytów wypełnienia gradientem lub bitmapą
 • przekształcanie grafiki rastrowej i wektorowej
 • 12. Film i dźwięk
 • 13. Podstawy języka Action Script, panel Acrion
 • 14. Animacje Flash w Internecie
 • przygotowywanie animacji Flash do przeglądania w przeglądarce internetowej
 • eksportowanie animacji do innych formatów
 • Flash na urządzeniach mobilnych (konwersja na HTML5)
Brak dostępu do serwera...