Kursy MS Access: w kursy tworzenia baz danych. Z naszą pomocą sprawnie zaprojektujesz bazę danych i wyjmiesz z niej wybrane informacje.
Rysunek który można wykanać w AutoCADzie.

Microsoft ® Access 2010 PL lub 2013 PL - program bazodanowy
- kurs od podstaw po rozwiązania zaawansowane

Kurs kierowany jest do osób zainteresowanych dogłębnym poznaniem funkcji programu MS Access w stopniu umożliwiającym profesjonalne, tworzenie i zarządzanie bazami, tworzenie korespondencji seryjnej.

Termin szkolenia tygodniowego
 • 11-14.07.2016 w godz. 08:00-12:00, 12:30-16:30 lub 17:00-21:00
 • 22-25.08.2016 w godz. 08:00-12:00, 12:30-16:30 lub 17:00-21:00
Termin szkolenia tygodniowego
 • w celu ustalenia terminu proszę o kontakt

czas trwania: 25 godzin lekcyjnych
godziny zajęć: 5 dni powszednie: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30, 17:00 - 21:00
lub 2 weekendy: 9:00 - 14:00
cena kursu: 550 zł
Nr konta bankowego: 85 1140 2017 0000 4502 1063 2307
Pytania prosimy składać: Tel.: 22 625 49 72
Kartą zgłoszeniową / formularzem ↲
Fax: 22 250 1140
e-mailem: biuro@kovex.pl
GG: 999945
zajęcia odbywają się: ul. Nowogrodzka 23
00-511 Warszawa ↲

Osoby pragnące zdobyć dogłębne umiejętności tworzenia baz danych MS Access, zachęcamy do zgłoszenia chęci udziału w kursie telofonicznie lub za pomocą formularza:

Imie i nazwisko*:

Firma:

Telefon*:

Email*:


Treść wiadomości:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez administratora danych SME TRAINING KARWATKA SPÓŁKA JAWNA (SME TRAINING) z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 23.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od SME TRAINING informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144/2002 poz. 1204 z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest SME TRAINING KARWATKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 23. Jest mi wiadome, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo wglądu moich danych oraz ich poprawiania, zgoda może być odwołana w każdym czasie.
* pole wymagane


Program kursu ↲ i zasób umiejętności przekazanych na kursie został wybrany tak, by kursanci poznali techniki pracy zaimplementowane w MS Access. Po ukończeniu szkolenia, kursanci będą umieć tworzyć bazy danych z rozbudowanymi relacjami, formularze do wprowadzania danych, raporty, korespondencje seryjną itp.

Gwarantujemy, że to szkolenie, usatysfakcjonuje najbardziej wymagających odbiorców: kursanci, którzy odbyli to szkolenie, wystawiają mu bardzo dobre opinie ↲.

Wprowadzenie do programu Ms Access:

 • Uruchomiania Microsoft Access w różnych wariantach
 • Poruszania się po istniejącej bazie danych
 • Podstawowych elementy bazy danych
 • Przeglądać elementy bazy w widoku Projekt

Zasady projektowania baz danych:

 • Typy danych
 • Określenie zbiorów niezbędnych danych
 • Określenie zbiorów pól w tabelach
 • Określenie kluczy podstawowych
 • Normalizacja danych
 • Własności pól

Projektowanie struktury rekordu w tabelach:

 • Jakość informacji
 • Maski wprowadzenia danych
 • Modyfikacja kolejności pól
 • Pola listy i pola kombi
 • Reguły poprawności w Microsoft Access

Projektowanie tabel i relacji:

 • Łączenie tabel w relacje
 • Tworzenie relacji w trakcie tworzenia tabeli
 • Ustawianie relacji dla istniejących tabel
 • Właściwości relacji i typ sprzężenia

Projektowanie i korzystanie z formularzy:

 • Tworzenie nowego formularza
 • Manipulowanie danymi przy pomocy formularzy
 • Tworzenie formularzy przy pomocy kreatora

Projektowanie kwerend i raportów:

 • Kwerendy wybierające, krzyżowe, wyszukujące duplikaty itp.
 • Kryteria w kwerendzie, rodzaje kryteriów
 • Kwerendy oparte na wielu tabelach
 • Koncepcja raportu
 • Wyrażenia w raportach
 • Opcje grupowania w raportach

Wprowadzanie modyfikacji:

 • Modyfikacja struktury bazy danych
 • Modyfikowanie zawartości bazy danych

Eksport i import danych.

Brak dostępu do serwera...